top of page

תכנית המוגנות בבית הספר

הזכות להגנה וביטחון היא אחת מהזכויות הבסיסיות לה זכאי כל אדם. אנו מבקשים לכבד בבית הספר את הזכות הבסיסית של כל ילד ובוגר להרגיש בטוח ומוגן באמצעות טיפוח אקלים חברתי
חיובי, נעים ובטוח.
אקלים חברתי מאופיין בתחושות של מוגנות, נוחות וביטחון התלמידים והצוות הבית - ספרי לגבי סביבת בית הספר. התכנית "מוגנות ואחריותיות" היא נדבך נוסף במסגרת המאמץ המשותף שלנו ליצור אקלים חברתי נעים ובטוח יותר- אקלים מיטבי המטפח כישורי חיים למניעת אלימות. השנה, בשנת הלימודים תשפ"א, נמשיך בהטמעה וביישום של תכנית המוגנות שעיקרה הוא יצירת שפה משותפת וביסוסה בקרב כל באי ביה"ס, המעבירה מסרים ברורים ואחידים לכל קהילת ביה"ס. שפה הכוללת מערך תגובות ודרכי התמודדות עם התנהגויות מסכנות ותופעות אלימות. תכנית המוגנות היא תכנית חינוכית המשלבת מודלים לניהול שיח רגשי, חברתי וערכי.
מושגי יסוד ב"תכנית המוגנות":

 

תכנית זו כוללת מספר שלבים, וכל שלב הוא הכרחי למכלול. אחד משלבי תכנית המוגנות הוא ניהול שיחות משמעותיות עם הילד. השיחה המשמעותית מתבססת על התיעוד שכתב הילד ביחס להתנהגותו, ומטרתה לברר עם הילד את המקרה, תוך התייחסות להיבטים רגשיים וחברתיים העומדים מאחורי התנהגותו. תכנית המוגנות, על כל שלביה, נותנת מענה לאחד מהיעדים המרכזיים של העיר ושל משרד החינוך - יצירת אקלים בית ספרי מיטבי וצמצום האלימות במוסדות החינוך. הנהלים הבית ספריים הם חלק ממערך תכנית המוגנות.
נהלי בית הספר מתייחסים לתחומים הרלוונטיים לחיי היום יום שלנו בביה"ס: הופעה, למידה, הפסקות, הסעות ועוד. השנה נמשיך בהטמעת מערך הנהלים בהסתמך ובזיקה לחוזר מנכ"ל החדש המחייב את כל בתי הספר בארץ. יישום הנהלים יתקיים גם בסיורים ובסמינרים הלימודיים, שהם חלק משגרת הלימודים בבית ספרנו.
לאורך כל השנים נערך מעקב שוטף על ההתנהלות הלימודית של התלמיד, כמו: התנהגות,
הכנת שיעורי בית, הבאת ציוד וכו'. השנה, נמשיך באותה התנהלות, אך עם זאת,
נדאג לאסוף את כלל האינפורמציה על כל ילד בכל תחום ולהעביר אותה בצורה מסודרת
אליכם ההורים עוד לפני יום ההורים. איסוף האינפורמציה השוטפת מאפשר לכם ההורים,
לקבל תמונה רחבה ומשמעותית על ההתנהלות הלימודית של ילדכם בכל השיעורים באופן
עקבי ושוטף.
חשוב לי להדגיש שהיידוע שלכם ההורים על ידי מכתב, אינו במקום שיחה של המחנכת ושל המורים עם הילד. כל מכתב שהילד מקבל נקרא על ידיו ומתקיימת עמו שיחה. מבררים למשל, האם יש סיבה לכך שלא הכין שיעורי בית? האם זה נובע מקושי, חוסר זמן או סיבה
אחרת? כיצד ניתן לעזור לו? ישנם ילדים שהתמונה הרחבה שמוצגת בפניהם עוזרת להם מאוד
לשפר את התנהלותם. ישנם ילדים שבשיחה האישית אתם הציעו כל מיני פתרונות. המכתב
יכול להוות בסיס לשיחה בבית אתכם, ההורים.
מתוך ניסיוני האישי, שיתוף פעולה בין הצוות להורים הוא הבסיס לקידומו ולהצלחתו של כל ילד. אני מודעת לכך שבתכנית המוגנות הכוללת את החוק הבית ספרי והנהלים שהם השגרה, יש גם חלק פורמאלי וחשוב מאוד של יידוע ההורים על ידי מכתב בנוגע להתנהלותו הלימודית וההתנהגותית של הילד, עם זאת התוכנית מלווה בשיחות אישיות ומשמעותיות שנעשות עם כל ילד.

הילד הוא זה שעומד לנגד עיננו.

שחר סלם- רכזת תכנית המוגנות. 

החוק הבית ספרי

​קהילת בית הספר לטבע, סביבה וחברה

רואה בבטחון ובמוגנות זכויות שאין להפר אותן.

 


התנהגות מסכנת או פוגעת

באדם

בסביבה

ברכוש

אסורה בהחלט!

 

אצלנו בטבע

כולם שווים בפני החוק

אין משא ומתן על החוק.

school-law.png
vkpPJJxcIPC1_3_edited.png
logo.png
bottom of page