top of page
Adult Students
התחום האקדמי

בוגר/ת בעל/ת  סקרנות אינטלקטואלית, ויכולת מימוש של רמות חשיבה גבוהות. 

בוגר/ת בעל/ת מיומנויות של  לימוד/ת עצמאי/ת ובעל/ת יכולת לעבודה בצוות בתחומים מגוונים.

בוגר/ת בעל/ת חשיבה יצירתית ויכולת לפתרון בעיות. 

בוגר/ת בעל/ת חשיבה חקרנית, תוך התמקדות בנושאי הטבע, המדעים, הסביבה והחברה.

Justice Scale
התחום הערכי

בוגר/ת בעל/ת  מודעות עצמית- דימוי עצמי חיובי (מציאותי).

בוגר/ת בעל/ת  רגישות וערנות לטבע, לסביבה ולאדם.

בוגר/ת בעל/ת יכולת התמודדות עם מצבים משתנים.

בוגר/ת בעל/ת חשיבה פתוחה, אחריות לקבלת החלטות, "אומץ" להביע דעה גם כשהיא דעת מיעוט.

בוגר/ת בעל/ת יכולת לתפקד כחבר/ה בצוות.

בוגר/ת פעיל/ה למען הסביבה והחברה.

WhatsApp Image 2020-12-13 at 11.51.41.jp
התחום חברתי

בוגר/ת בעל/ת מודעות ומעורבות חברתית, "אכפתיות", עזרה הדדית, התנדבות.

בוגר/ת סובלני/ת היודע/ת לקבל ולהכיל את "השונה".

בוגר/ת אקטיבי/ת הפועל/ת מתוך ידע וחקר הסובב למען הסביבה ובחברה. 

בוגר/ת הפועל/ת על פי ערכי מוסר גבוהים ומוביל/ה חברתי/ת.

vkpPJJxcIPC1_3_edited.png
logo.png
bottom of page