top of page

הייחודיות שלנו

בבית הספר שלנו לומדים בהתאם לתכנית הלימוד של משרד החינוך ובנוסף משלבים לימודי טבע, חברה וסביבה באופן ייחודי ומשמעותי בכל שכבות הגיל
WhatsApp Image 2020-12-13 at 11.51.41.jp
טבע ומדעים

מגמת טבע ומדעים

הוראת הטבע והמדעים מבוססת כהמשך למטרות החינוכיות ודמות הבוגר.
אנו מביאים לידי ביטוי את השאיפה לפיתוח תלמיד בעל סקרנות אינטלקטואלית, המבקש ללמוד, לחקור את הטבע והסביבה ולעשות שימוש בידיעותיו לתועלת החברה, הטבע והסביבה.
תלמיד ואדם שטיפוח הארץ ונופיה, אתריה, הצומח, החי והאדם אשר בה הם מרכיב חשוב במערכת ערכיו.

 

העקרונות העומדים בבסיס מגמת טבע ומדעים:

 1. ביסוס השלבים החיוניים של חינוך מדעי- סקרנות וספקנות, התמדה, דייקנות אמינות ואחריות

 2. ידיעה, הבנה והטמעה של מושגים ועקרונות מרכזיים המהווים את בסיס הדעת של המקצועות השונים בתחומי הטבע והמדעים

 3. חיזוק חלקו של התלמיד כשותף פעיל בתהליך הלמידה. עידוד למיצוי אישי, מצוינות, יצירתיות ויזמות

 4. עידוד קרבה לטבע של ארץ ישראל בפרט ולעולם החי והצומח בכלל, מתוך הנאה וענווה

 5. עדכון מתמיד של הידע המדעי של המורה. דוגמא אישית והקפדה על איכות הדרך והתוצרים

 6. שילוב של סביבות למידה מחוץ לכיתה וסביבות למידה מתוקשבות כחלק אינטגראלי ויום יומי בהוראה

דרכי ההוראה במגמת טבע ומדעים נעשות תוך שימת דגש על:

 1. למידה פעילה תוך מתן דגש על פעילות חקר, חוקר עצמאי וגם עבודת צוות.

 2. הוראת התכנים משלבת הקניית מיומנויות חשיבה, למידה, חקר ופתרון בעיות. התמודדות עם משימות לימודיות מורכבות.

 3. סביבות הלמידה הינן מגוונות: מעבדות מגיל צעיר, ספריה, טכנולוגיה ומחשבים, חממה לימודית, גן בוטני, בוסתן, מרחב זואולוגי וסיורים לימודיים.

Illustrated Globe
סביבה

מגמת סביבה

לימודי הסביבה מתמקדים בלימודי ארץ ישראל, גיאוגרפיה, איכות הסביבה, קיימות ונושאים נוספים כמו ארכיאולוגיה, גיאולוגיה ועוד.
הנחת היסוד העומדת בבסיס העשייה החינוכית במגמה היא, כי קיימים קשרי גומלין בין האדם לסביבה ולכן יש להכיר את הסביבה ברמות שונות, הן באופן תיאורטי והן באופן מעשי.

יעדים מרכזיים במגמת סביבה:

 1. הגברת המוטיבציה ללימודי חקר מההיבטים הגיאוגרפיים ועד האקולוגיים.

 2. הארת חשיבות נושאי המגמה כנושאים רלוונטיים, אקטואליים, מסקרנים ויוצרי שינוי.

 3. הגברת המודעות לסביבה בה חיים התלמידים, לבעיותיה ולאתגרים השונים שהיא מציבה.

 4. הקניית מושגי יסוד ומיומנויות בתחומי הלמידה.

 5. היכרות עמוקה עם מדינת ישראל והארץ על נופיה הטבעיים וההון האנושי שבה, תוך חיזוק הקשר והאהבה למדינת ישראל ולמגוון תושביה והתרבויות שבה.

בית הספר הוכר כבית ספר ירוק ופועל בשישה מישורי פעולה בתחום זה:

 1. פיתוח תרבות אירגונית ירוקה

 2. מעורבות בקהילה

 3. צמצום הפגיעה באיכות הסביבה

 4. תכניות לימודים סביב קיימות ואיכות הסביבה

 5. יישום אורך חיים ירוק בבית הספר

חברה

מגמת חברה

תכנית הלימודים במגמת חברה, מבוססת על ההבנה כי קיימים קשרי גומלין הדוקים בין בית הספר לבין החברה הסובבת אותו.


מתוך כך, על בית הספר לעסוק בלמידה אותנטית והקשרית, המאפיינת את המציאות. השינויים המאפיינים את החברה דורשים הסתגלות של הפרט והידברות חברתית המביאה להבנה, מעורבות ולקיחת אחריות.

תכנית הלימודים הייחודית של מגמת חברה שמה דגש על פיתוח מודעות להיבטים ערכיים של החברה, לאופני התלבטות והכרעה מוסרית ולחיזוק הצורך בבירור ערכי, ביקורתי ובונה.


בנוסף, תכנית הלימודים מעודדת פתיחות וקבלת "השונה", תוך פיתוח היכולת לראות נושאים מזוויות ראיה שונות.

 
ייחודיותה של התוכנית באה לידי ביטוי בנושא האינטגרטיבי שנלמד בכל שכבת גיל, הוראה אינטגרטיבית משלבת מספר תחומי דעת ממקצועות שונים סביב יסוד מארגן כגון: ערך, נושא, תהליך או מושג.


לדוגמא:
כיתות ה'- הסתגלות 
כיתות ו'- התיישבות
כיתות ז'- מסע התבגרות ישראלי, הסכסוך הערבי ישראלי
כתות ח'- התמכרויות בהיבטים מדעיים סביבתיים וחברתיים


בכיתות היסודי ובחטיבת הביניים קיימת תכנית ייחודית של כישורי חיים המשולבת ושזורה בתוך הנושא האינטגרטיבי.


תכנית זו עוסקת בהיבטים שונים של כישורי חיים, פיתוח כשירות רגשית-חברתית של התלמידים.

הסיורים הלימודיים וסמינרים

בבית הספר אין טיולים שנתיים. כל יציאה לשטח נעשית כסיור לימודי המשלבת את החלקים החברתיים והרגשיים ביחד עם הפדגוגיה וההוראה של נושאי הטבע הסביבה והחברה.

הסיור הלימודי מהווה חלק אינטגראלי מתכנית הלימודים. אנו מקיימים סיורים רבים בתחומי התוכן השונים.

התלמידים/ות משתתפים במשך תשע שנות הלימוד בבית הספר בסיורים וסמינרים לימודיים.

בכיתות א-ה בסיורים חד יומיים ובכיתות ו-ט סיורים חד יומיים וגם סמינרים לימודיים בני יומיים או שלושה.

בכל שנה מעגל ההיכרות עם הארץ הולך וגדל. מכיתה א' בה הם מכירים את הסביבה הקרובה ועד כיתה ט' בה יוצאים לסמינר לימודי בן שלושה ימים בערבה.

הסיורים מותאמים לתכנית הלימודים הבית ספרית ומשלבת את מגוון מקצועות הלימוד.

במהלך הסיורים התלמידים/ות לומדים/ות ונחשפים/ות לגיאוגרפיה, טבע, פעילות אנושית, מפגשים עם נופים משתנים בארץ, עם תרבויות ואוכלוסיות שונות, עם בעלי תפקידים וחוקרים פעילות – לומדים מהשטח, דרך העיניים והרגלים.

זו הדרך שאנו מאמינים כי התלמידים ילמדו להוקיר את הארץ, לאהוב אותה תוך שימור וחיזוק הסקרנות, החקר והאקטיביות שלהם כלומדים וכאזרחים במדינת ישראל.

Heart & Hands

התנדבות ותרומה לקהילה

ערך הנתינה וההתנדבות הם אחד מהערכים המובילים את בית הספר.
 

במהלך שנות היסודי (כיתות א עד ו) נחשפים התלמידים/ות למגוון אוכלוסיות ואפשרויות להתנדבות בקהילה, כחלק מתכנית הלימודים הבית ספרית.
 

לדוגמא:
הקשר הבין דורי והתנדבות בבית אבות הסמוך לבית הספר
היכרות עם עולם העיוורים ומפגשים עם עיוורים 
היכרות עם עולם החרשים ומפגשים עם חרשים
מפגשים עם גני ילדים ופעילות משותפת
התנדבות ועבודה בגינות קהילתיות ברחבי העיר
ליווי תלמידים/ות בשכבות נמוכות כעוזרי הוראה ועוד.

בחטיבת הביניים התלמידים/ות נחשפים למגוון רחב של מקומות התנדבות ושמעוניין/ת  בכך מתנדב/ת באחד מהמקומות או באופן עצמאי.


לדוגמא:
הקלדת ספרים לעיוורים
ליווי תלמידים עם צרכים מיוחדים בשיתוף פעולה עם בית הספר "יחדיו"
הקמת אתר לגיל השלישי ותיעוד סיפורים
הדרכה בכנפיים של קרמבו
התנדבות בצער בעלי חיים
התנדבות במעון לנשים מוכות
התנדבות ב"ביגודית"
ליווי אישי של תלמידים המתקשים לימודית ומתן עזרה בשיעורי הבית
ליווי אישי של תלמידים בפרויקט אח בוגר בבית הספר
עוזרי הוראה בכיתות היסודי ועוד.

בכל שנה מתנדבים מעל 70% מתלמידי/ות החטיבה ובכך מגלים אחריות, מעורבות ובעיקר נתרמים כל אחד ואחת מהנתינה והסיפוק שבנתינה לאחר.

vkpPJJxcIPC1_3_edited.png
logo.png
bottom of page