top of page

דבר מנהלת בית הספר

בית הספר לטבע, סביבה וחברה הוא בית ספר על-אזורי ייחודי, שמהותו הקשר ההדוק בין הטבע לאדם. 


הלמידה בבית הספר משלבת חקר, התנסות, סיוריי חוץ, פיתוח מיומנויות ולמידת עומק בנושאי הליבה שלנו - טבע, סביבה והמרחב הגיאוגרפי, חברה ותרבות - והקשר ביניהם.


בית הספר עוסק בפיתוח עמוד שדרה פנימי וחברתי דרך תוכניות חינוכיות-רגישות שמובלות על ידי צוות בית הספר, לשם הצמחת ילדות, ילדים, נערות ונערים בעלי ראייה חברתית, מסוגלות אישית ורגישות לאדם ולסביבה באשר הם.


בבית הספר תוכניות ייחודיות בנושאי הליבה (טבע, סביבה וחברה) בכל שכבות הגיל, כמו גם תכנית סיורים מגוונת, למידה מבוססת מקום במרחבי העיר, שילוב אומנות והתבוננות, שילוב פדגוגיה אזרחית-אקטיביסטית, ותוכניות לימודים מבוססת מציאות בכל תחומי הדעת.


לקראת שנה הבאה תתרחב הלמידה מבוססת חקר התנסותי בעיר, כולל למידה על תכנון ככלי משמעותי ביחסים בין אדם ובין האדם לטבע.


ביה"ס פועל ברוח העיר תל-אביב-יפו, ודוגל בחינוך הוגן ושוויוני – חינוך שרואה את מהותו כמייצר דרכים חדשות של חשיבה והתנהלות, ובעיקר חינוך אקטיביסטי, שמבין כי פעולות מייצרות משמעות, ואלו מתקיימות בתוך מרחב של ידע, התנסות ועשייה מגוונת.


השנה, תשפ"ג, אנו בתחילתו של שינוי, שכולל שימור הפרקטיקות האיכותיות שנטועות בביה"ס, והטמעת אופני חשיבה ודרכי עבודה רלוונטיות למציאות חיינו – המציאות הטכנולוגית שמשתנה תדיר, המציאות החברתית הישראלית והגלובאלית, והצרכים הרגשיים-חברתיים של הילדות.ים.

חינוך הוא תהליך מופלא, ובטבע הוא מתקיים תוך התמדה, מאמץ, הנאה וראייה של הילדות והילדים; מבחינתנו זהו השילוב האידיאלי להשפעה על מסע החיים של הילדים.

הצוות הנהדר של ביה"ס ואני פה עבורכן.ם,
ומאחלות לכולן.ם חינוך מצמיח.
שרון רמון.
 

vkpPJJxcIPC1_3_edited.png
logo.png
bottom of page