top of page

בית הספר לטבע סביבה וחברה

בתוך הכרך הסואן צמח לו בית ספר
שבו מרחבים ירוקים המזמנים למידה ייחודית,
תוך מגוון התנסויות חוויתיות ומשמעותיות

 

 

בית הספר לטבע סביבה וחברה הוא בית ספר ממלכתי, ייחודי ועל אזורי, המקיים מארג חברתי אינטגרטיבי.

בית הספר שוכן במרחב הירוק של גני הטבע- הגן הזואולוגי והגן הבוטני, בדרום העיר תל אביב – יפו.

 

בית הספר הוקם בשנת 1986 מתוך מטרה לקדם את צרכי החברה בישראל למנהיגות המגלמת איכות ומצוינות אישית בד בבד עם מעורבות חברתית, בית הספר בחר בדרך של שילוב בין נושאי טבע סביבה וחברה ורואה בכך דרך חיים.

בית הספר מקיים רצף חינוכי איכותי החל מכיתה א ועד סיום חטיבת הביניים

חזון

בית הספר יהווה בית חם לכל באיו, יעניק לתלמידיו יחס אישי, יפתח את ההקשבה בין כלל החברים בקהילה ויקיים מרחב נעים בטוח ומוגן.

מכלול העשייה החינוכית של בית הספר יבטא תפיסה אינטגרטיבית המשלבת בין שלוש המגמות-
טבע, סביבה וחברה.

תפיסה זו באה לידי ביטוי בתהליכי הוראה- למידה- הערכה ובתוכניות חינוכיות ייחודיות מותאמות ומאתגרות במרחבי למידה מגוונים המזמנים למידה איכותית.
 

צוות בית הספר איכותי, חדור שליחות חינוכית ומוריו מומחים בתחומם.
צוות המורים שואף להיות צוות מעורר השראה ולהוות דוגמא אישית בהתנהגותו ובהליכותיו.

 

בית הספר יחנך לאורח חיים ירוק המשקף ערכים של קיימות ומתן כבוד לטבע, לסביבה ולחברה.


בית הספר יחנך למנהיגות חברתית וסביבתית תוך יישום הערכים, הידע והכלים שירכשו בבית הספר למען פיתוח וצמיחה של הקהילה והחברה, בד בבד עם התפתחותם כפרטים בה.
 

בית הספר יחנך את תלמידיו לגמישות מחשבתית ומודעות הומניסטית למתן כבוד לשורשים היהודיים והישראליים ולהכרת תרבות ישראל בשלושת מעגלי ההתייחסות: היהודי, הישראלי והאזרחי.


בית הספר יחנך את תלמידיו לרב תרבותיות לדיאלוג של כבוד הדדי וסובלנות בין תרבויות שונות מתוך יחס של כבוד לשוני התרבותי ולאחר.

בית הספר יטפח תלמידים סקרנים וחקרנים בעלי מכוונות עצמית ללמידה.
 

תלמידי בית הספר יהיו בעלי זיקה עמוקה לטבע הארץ, לעולם החי הצומח והנופים בה ומחויבים לשימורם ולטיפוחם.
 

צוות בית הספר רואה במדע, בטכנולוגיה ובשדה המחקר מרכיב חיוני בהתפתחות האנושית ויחנך לאורם את תלמידיו לקניית דעת, להשתתפות פעילה ולחיזוק יחסי הגומלין עם תחומי החיים.

vkpPJJxcIPC1_3_edited.png
logo.png
bottom of page