top of page

תולדות מבנה בית הספר

בית הספר לטבע סביבה וחברה הוא בית ספר ממלכתי, הפועל מעל 30 שנים כייחודי ועל-אזורי ומקיים מארג חברתי אינטגרטיבי ייחודי בעל עיקרון מנחה של אינטגרציה בלתי כפויה על בסיס תחומי עניין משותפים.
 

בית הספר לטבע סביבה וחברה הוקם בשנת 1986 ביוזמתו של
ראש מנהל החינוך בת"א, ד"ר שמשון שושני  ובאופן טבעי שוכן במרחב הירוק של
גני הטבע – הגן הזואולוגי והגן הבוטני, בדרום העיר תל אביב-יפו, במבואות יפו. 


הרעיון להקמת ביה"ס ייחודי, היה שישמש כ -"בית ספר מגנטי", המקיים סביבת למידה הוליסטית בגישה רב תחומית לידע, המשלבת בין נושאי טבע, סביבה וחברה ורואה בכך דרך חיים. 

ייחודיות זו התגבשה לאור הנחות היסוד כי  נושאי איכות הסביבה ואהבת הטבע יפתחו מודעות ואחריות חברתית,  ויתנו מענה לתושבי העיר לחינוך ערכי ומחויבות למצוינות אישית וחברתית.

 

בתקופת המנדט הבריטי שימש המבנה כבית חולים שטיפל בעיקר בחיילים.
לאחר מכן, נסגר ומבנהו שימש את אוניברסיטת תל אביב, כפקולטה למדעי החיים ובסמוך למבנה  הוקם הגן הבוטני המוכר כ"גני הטבע" ומשמש כגן לימודי לתלמידים ובנוסף מרכז זואולוגי שהוקם להצלת חיות בר.

בשנת 1985 הפקולטה למדעי החיים עברה למתחם אוניברסיטת תל אביב ברמת אביב והמבנה הוסב לבית הספר לטבע, סביבה וחברה.

vkpPJJxcIPC1_3_edited.png
logo.png
bottom of page